ลิขสิทธิ์ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัท VNG SINGAPORE PTE.LTD.
อาคาร UBC2 เลขที่ 591 สุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110