• Ridmeedsun M-Kungfu Arena ให้บริการโดยบริษัท VNG

อุปกรณ์สวมใส่

1.เซ็ตเมฆาชาด

กระบี่เมฆาชาด

แนะนำอุปกรณ์

กระบี่โบราณอันเลื่องชื่อ ตัวกระบี่มีสีแดง

คมกระบี่ดุจหิมะน้ำแข็งเย็นเยียบ

มือกระบี่ที่ถือมัน สามารถสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 900

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 30

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+1000

สวมใส่ 3 ชิ้น พลังชีวิต+12000

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 5%, เพิ่มดาเมจ 5%

กำไลเมฆาชาด

แนะนำอุปกรณ์

สร้อยข้อมือทำจากวัสดุที่หายากหลายชนิด

กาลเวลาผ่านไปนานแต่เมื่อสัมผัสยังมีความอุ่น

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 900

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 30

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+1000

สวมใส่ 3 ชิ้น พลังชีวิต+12000

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 5%, เพิ่มดาเมจ 5%

มงกุฏเมฆาชาด

แนะนำอุปกรณ์

มงกุฏที่ทำโดยช่างชื่อดัง

ผู้ใส่เหมือนมีเมฆสีแดงอยู่เหนือศีรษะ

ทรงพลังน่าตื่นตะลึง

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 10.800

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 360

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+1000

สวมใส่ 3 ชิ้น พลังชีวิต+12000

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 5%, เพิ่มดาเมจ 5%

ชุดเมฆาชาด

แนะนำอุปกรณ์

เสื้อคลุมทำอย่างประณีต

เล่ากันว่าใช้ช่างนับไม่ถ้วนถักทอไม่หลับไม่นอน

เมื่อสวมแล้วเผยให้เห็นมาดของจักรพรรดิ

สเตตัสพื้นฐาน

ป้องกันพื้นฐาน: 900

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

ป้องกันพื้นฐาน: 30

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+1000

สวมใส่ 3 ชิ้น พลังชีวิต+12000

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 5%, เพิ่มดาเมจ 5%

2.เซ็ตโลหะนิล

กระบี่โลหะนิล

แนะนำอุปกรณ์

กระบี่ยักษ์หลอมจากโลหะนิลหายาก หนัก 811 ชั่ง

แข็งแกร่งมาก กระบี่แท้ไม่อาศัยความคม

ตัดสินที่ฝีมือคน

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

แหวนโลหะนิล

แนะนำอุปกรณ์

แหวนดัชนีตีจากโลหะนิล แข็งมาก ใช้คู่กับวิชาหมัดและฝ่ามือทำร้ายศัตรู

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

หมวกโลหะนิล

แนะนำอุปกรณ์

หมวกเกราะโบราณ เพราะทำจากวัสดุพิเศษ

หาได้ยากในยุทธภพ

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7.200

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 240

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

เกราะโลหะนิล

แนะนำอุปกรณ์

ชุดเกราะที่อาวุธใดก็ไม่อาจทำลาย

แต่คนธรรมดายากจะแบกรับพลังของมันได้

สเตตัสพื้นฐาน

ป้องกันพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

ป้องกันพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

3.เซ็ตพิชิตมังกร

ดาบพิชิตมังกร

แนะนำอุปกรณ์

ดาบล้ำค่าที่ตีจากโลหะนิลผสมทองคำตะวันตก

ถือเป็นสัญลักษณ์ของปรมาจารย์บู๊ลิ้ม

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

แหวนพิชิตมังกร

แนะนำอุปกรณ์

แหวนรูปแบบโบราณ

เป็นสัญลักษณ์ของปรมาจารย์บู๊ลิ้มเช่นเดียวกับดาบพิชิตมังกร

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

เข็มขัดพิชิตมังก

แนะนำอุปกรณ์

เข็มขัดที่ดูธรรมดา แต่สวมแล้วจะมีรัศมีกล้าแกร่ง

สูงส่งเหนือคนอื่นๆ

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7.200

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 240

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

พิชิตมังกร

แนะนำอุปกรณ์

เสื้อเกราะล้ำค่าสีสันพิเศษ

มีพลังห้าวหาญเหนือล้ำขุนเขาสมุทร

สเตตัสพื้นฐาน

ป้องกันพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

ป้องกันพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 8%

4.เซ็ตอิงฟ้า

กระบี่อิงฟ้า

แนะนำอุปกรณ์

กระบี่ล้ำค่าที่ตีจากโลหะนิลผสมทองคำตะวันตก

คมปลาบไร้ที่ติ ยามสะบัดสามารถดูดอาวุธลับได้

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+7200

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 4%, เพิ่มดาเมจ 4%

จี้หยกอิงฟ้า

แนะนำอุปกรณ์

จี้หยกล้ำเลิศหาได้ยาก ผู้สวมย่อมเป็นคนเหนือคน

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น พลังชีวิต+7200

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 4%, เพิ่มดาเมจ 4%

ปิ่นหงส์อิงฟ้า

แนะนำอุปกรณ์

ปิ่นทำจากวัสดุหายาก มีรัศมีสูงส่งโอบล้อม

สเตตัสพื้นฐาน

ป้องกันพื้นฐาน: 7.200

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

ป้องกันพื้นฐาน: 240

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น พลังชีวิต + 7200

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล + 120

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 4%, เพิ่มดาเมจ 4%

ชุดเมฆาอิงฟ้า

แนะนำอุปกรณ์

ว่ากันว่าเป็นช่างตัดเสื้อที่ดีที่สุดในใต้หล้า

รวบรวมเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุหายากที่สุด

งดงามราคาแพงหาที่เปรียบมิได้

สเตตัสพื้นฐาน

ป้องกันพื้นฐาน: 600

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

ป้องกันพื้นฐาน: 20

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+600

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+120

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 4%, เพิ่มดาเมจ 4%

5.เซ็ตจันทร์เหมันต์

ดาบจันทร์เหมันต์

แนะนำอุปกรณ์

ดาบล้ำค่ายิ่ง มีประกายแสงยะเยือกแผ่ซ่าน

ด้ามดาบฝังด้ายเงินด้ายทองเป็นรูปจันทร์เสี้ยว

มีนามว่าจันทร์เหมันต์

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

กำไลจันทร์เหมันต์

แนะนำอุปกรณ์

กำไลรูปร่างแปลก มีประกายแสงจันทร์เหมันต์แผ่ซ่าน

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

ปิ่นเงินจันทร์เหมันต์

แนะนำอุปกรณ์

เครื่องประดับศีรษะโบราณ

สวมแล้วจะเป็นที่ดึงดูดสายตา

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 4.320

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 144

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

เกราะจันทร์เหมันต์

แนะนำอุปกรณ์

ชุดเกราะทั้งเบาและแกร่ง ปกคลุมด้วยประกายยะเยือก ดาบยากจะฟันเข้า

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

6.เซ็ตน้ำค้างเขียว

กระบี่น้ำค้างเขียว

แนะนำอุปกรณ์

กระบี่โบราณที่มีสัมผัสเย็นเยือกราวเกล็ดหิมะปกคลุมกระบี่

แม้เป็นของโบราณแต่ยังคมปลาบ

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

น้ำค้างเขียว

แนะนำอุปกรณ์

หยกพกแสนวิจิตร แลดูเย็นเยียบ แต่สัมผัสอบอุ่น

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

น้ำค้างเขียว

แนะนำอุปกรณ์

เครื่องประดับศีรษะแสนวิจิตร สวมแล้วจะหรูหราสูงส่ง

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 4.320

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 144

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

น้ำค้างเขียว

แนะนำอุปกรณ์

ชุดเขียวสุดหรู เพราะราคาสูงล้ำ จึงหายากในยุทธภพ

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 6%

7.เซ็ตปีกวิหค

ทวนเงินปีกวิหค

แนะนำอุปกรณ์

ทวนยาวแสนวิจิตร น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย

สามารถใช้วิชาทวนแสนยากได้อย่างง่ายดาย

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 3%, เพิ่มดาเมจ 3%

จี้ห้อยปีกวิหค

แนะนำอุปกรณ์

เครื่องประดับค่อนข้างหายยากในยุทธภพ

ใช้แสดงฐานะสูงส่ง

จี้ห้อยปีกวิหค

โจมตีพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 3%, เพิ่มดาเมจ 3%

หมวกเสือปีกวิหค

แนะนำอุปกรณ์

หมวกที่ชาวยุทธภพทางเหนือสวมบ่อยๆ รูปแบบหรูหรา ใช้กันหนาวได้

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 4.320

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 144

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 3%, เพิ่มดาเมจ 3%

ชุดยาวปีกวิหค

แนะนำอุปกรณ์

เสื้อกันหนาวค่อนข้างหนา

สวมแล้วไปยังสถานที่เหน็บหนาวได้

กันหนาวและกันบาดเจ็บได้

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 360

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 12

สเตตัสชุดเซ็ต

สวมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+400

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+80

สวมใส่ 4 ชิ้น ลดดาเมจ 3%, เพิ่มดาเมจ 3%

8.เซ็ตบุรุษ

แหวนบุรุษ

แนะนำอุปกรณ์

กระบี่ยาวแสนวิจิตร ผู้พกจะหล่อเหลาดุจวีรบุรุษ

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

แหวนบุรุษ

แนะนำอุปกรณ์

แหวนที่คุณชายผู้สง่าชมชอบ ไร้ซึ่งความเฉิ่มเชย

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

หมวกบุรุษ

แนะนำอุปกรณ์

หมวกที่แสนวิจิตร รูปลักษณ์ดูสูงส่ง

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 2.880

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 72

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

ชุดบุรุษ

แนะนำอุปกรณ์

ชุดคลุมทรงงามสง่า ให้ความรู้สึกสูงส่งยากอธิบาย

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

9.เซ็ตปราบมาร

ไม้เท้าปราบมาร

แนะนำอุปกรณ์

ไม้เท้าโบราณ ให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

มุกปราบมาร

แนะนำอุปกรณ์

ลูกประคำโบราณ ทำจากวัสดุพิเศษ

ยามจำเป็นถอดออกมาต่อกรกับศัตรูได้

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

งอบปราบมาร

งอบปราบมาร

หมวกสานที่ผู้ออกบวชและชาวยุทธภพสวมใส่ บังฝนได้และยังช่วยป้องกันได้

สเตตัสพื้นฐาน

พลังชีวิตพื้นฐาน: 2.880

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

พลังชีวิตพื้นฐาน: 72

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

ชุดปราบมาร

ชุดปราบมาร

ชุดคลุมยาวแสนสะอาด รูปแบบธรรมดา

ชาวยุทธภพชอบสวมใส่

สเตตัสพื้นฐาน

โจมตีพื้นฐาน: 240

ทุกครั้งหากตีบวกเพิ่มขึ้น

โจมตีพื้นฐาน: 6

สเตตัสชุดเซ็ต

วมใส่ 2 ชิ้น โจมตี+300

สวมใส่ 3 ชิ้น คริติคอล+60

สวมใส่ 4 ชิ้น เพิ่มดาเมจ 4%

ฤทธิ์มีดสั้น M - ศึกชิงเจ้าสำนัก เกม Turn Based RPG ยอดนิยมแห่งปี 2018 มาพร้อมกับอินเตอร์เฟสบนหน้าจอแนวตั้ง เล่นง่ายสะดวกด้วยมือเดียว ตัวเกมมีเค้าโครงเรื่องมาจากนวนิยายชื่อดังของ โกวเล้ง พร้อมจอมยุทธ์ในตำนานสุดแข็งแกร่ง ให้สะสมมากมายกว่า 300 ตัว มาพร้อมกับระบบ PVE ไปจนถึง PVP ใครจะเป็นเจ้าสำนักอันดับหนึ่ง เข้าไปเล่นเกมเพื่อค้นหาคำตอบ