• Ridmeedsun M-Kungfu Arena ให้บริการโดยบริษัท VNG

คัมภีร์

คัมภีร์ ระดับหนึ่ง

บทเมตตาหยินหยาง

วรยุทธ์นอกรีตที่น่ากลัวที่สุดในโลกลือกันว่าเมื่อตำราแล้วเสร็จ ผู้เขียนกระอักเลือดตายขณะเขียนอักษรตัวสุดท้าย

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 10000(ทุก LV+1000)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2500(แต่ละขั้น+2500)

หลบหลีก: 400(แต่ละขั้น+100)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วสันต์อนันต์

วรยุทธ์ลึกลับของ “เกาะเขียวขจี” เกาะเซียนต่างแดน ผู้นำเกาะเขียวขจีแห่งบู๊ลิ้มฝึกฝนวิชานี้

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 10000(ทุก LV+1000)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2500(แต่ละขั้น+2500)

หลบหลีก: 400(แต่ละขั้น+100)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ไท่เก๊ก

แนะนำวรยุทธ์

การเปลี่ยนแปลงมีไท่เก๊กเกิดสองรูป

สองรูปเกิดสี่ลักษณ์ สี่ลักษณ์เกิดแปดเหลี่ยม

แม้แต่สรรพชีวิต วรยุทธ์สอดคล้องกับวิถีแห่งฟ้าดิน

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 10000(ทุก LV+1000)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2500(แต่ละขั้น+2500)

หลบหลีก: 400(แต่ละขั้น+100)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดเทพมีดบิน

แนะนำวรยุทธ์

ตำราลับที่บันทึกวิธีการใช้มีดบินเอาไว้

มีดบินบุปผาที่ประหนึ่งหลุดออกมาจากเทพนิยาย

หลักการสำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้ใช้งาน

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 180(แต่ละขั้น+180)

โจมตี: 8%(แต่ละขั้น+2%)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดกวางสะบั้น

แนะนำวรยุทธ์

สิ่งที่ทำให้ดาบสะบั้นกวางเป็นสุดยอดวิชาไม่เพียงเพราะเคล็ดดาบเท่านั้น ขณะใช้จะเต็มไปด้วยไอสังหาร ทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญหาย

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 180(แต่ละขั้น+180)

โจมตี: 8%(แต่ละขั้น+2%)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

บันทึกเทพกระบี่

แนะนำวรยุทธ์

คัมภีร์เคล็ดกระบี่ล้ำค่า

รวบรวมความเห็นวิชากระบี่ของเทพกระบี่ชีเหมิน

จิตกระบี่เย็นเยียบแผ่ซ่านจากกระดาษ

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 180(แต่ละขั้น+180)

โจมตี: 8%(แต่ละขั้น+2%)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

จิตกระบี่

แนะนำวรยุทธ์

ผู้ที่มีจิตมุ่งมั่น จริงใจต่อกระบี่

ก็จะบรรลุวิถีกระบี่สูงส่งที่สุด

เข้าใจแต่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

โจมตีโดน: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

หงส์ระบำเมฆา

แนะนำวรยุทธ์

ตำราลับรวบรวมวรยุทธ์ของเสี่ยวเฟิ่ง

เมื่อสำเร็จวิชาจะไร้เทียมทาน โอหังได้ทั่วหล้า

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 180(แต่ละขั้น+180)

รับมือ: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

คัมภีร์ไร้รูป

แนะนำวรยุทธ์

คัมภีร์ที่บันทึกสุดยอดวรยุทธ์เทพเอาไว้

เป็นสิ่งที่จอมยุทธ์ทุกคนควรศึกษาหากมีโอกาส

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7200(ทุก LV+720)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 180(แต่ละขั้น+180)

ต้านคริ: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

สมบัติไร้เทียมทาน

แนะนำวรยุทธ์

ว่ากันว่าคือการผสมผสานระหว่างความไร้เทียมทานของตำราลับพลังภายนอก

ภายหลังครอบครองโดยไฉกวนอวี้

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7200(ทุก LV+720)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

หลบหลีก: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาชุดวิวาห์

แนะนำวรยุทธ์

เดิมทีเป็นคำสอนวิชายุทธ์สำนักธงเหล็ก

แต่เพราะทรงพลังเกินไป เมื่อฝึกถึงขั้น 67 แล้ว

ก็ต้องฝึกใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7200(ทุก LV+720)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

หลบหลีก: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

พลังเทพหยกกระจ่าง

แนะนำวรยุทธ์

สุดยอดวรยุทธ์หุบเขาหยกปัก อานุภาพประหนึ่งเทพและมีผลสร้างความเป็นอมตะ

วรยุทธ์ที่ผู้นำทุกรุ่นต้องฝึกฝน

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7200(ทุก LV+720)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

หลบหลีก: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

พลังอสุราสังหาร

แนะนำวรยุทธ์

ว่ากันว่ามันคือเคล็ดวิชาประหลาดที่มาจากชมพูทวีปหลังฝึกฝนสามารถใช้กำลังภายในเย็นยะเยือกทะลวงเข้าไปภายในร่างกายของฝ่ายศัตรู

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 1200(ทุก LV+45)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

หลบหลีก: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดกระบี่เซียน

แนะนำวรยุทธ์

สุดยอดวิชากระบี่ที่คิดค้นโดยเจ้าเมืองเมฆขาว

ล่องลอยประหนึ่งวิญญาณ ลึกลับราวภูติผี

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 7200(ทุก LV+720)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

หลบหลีก: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดดาบมาร

แนะนำวรยุทธ์

ที่น่ากลัวไม่ได้มีเพียงดาบมารเท่านั้น

แต่เป็นวิชาดาบประหลาดที่บับเคลื่อนดาบที่ว่านี้

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 960(ทุก LV+50)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 180(แต่ละขั้น+180)

ตีกระบวน: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดดาบรับวายุ

แนะนำวรยุทธ์

ทักษะดาบที่ตงอิ๋งใช้ในการต่อสู้จริง

เน้นเรื่องการออกดาบ หนึ่งฟาดฟันต้องสังหาร

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 180(แต่ละขั้น+180)

ตีกระบวน: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดหงส์มังกร

แนะนำวรยุทธ์

เคล็ดวิชาที่ประมุขซั่งกวนคิดค้นโดยอ้างอิงพลังวชิระหงส์มังกร มีพร้อมทั้งรุกและตั้งรับ พลังน่าพรั่นพรึง

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 180(แต่ละขั้น+180)

ตีกระบวน: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาชายเสื้อเกลียวเมฆ

แนะนำวรยุทธ์

สุดยอดเคล็ดวิชาที่ใช้อาภรณ์เป็นอาวุธ

ระหว่างการใช้ประหนึ่งเกลียวเมฆร่ายระบำ

พร้อมทั้งรุกและตั้งรับไร้ซึ่งช่องโหว่

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 600(ทุก LV+60)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 2100(แต่ละขั้น+2100)

โจมตีโดน: 320(แต่ละขั้น+80)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

คัมภีร์ระดับสอง

บันทึกมากฟ้าเก้าวังเวง

เคล็ดลับวิชาลึกลับจากชมพูทวีป จะต้องฝึกฝนในสถานที่หนาวเหน็บ เมื่อฝึกฝนสำเร็จมักเกิดความเปลี่ยนแปลงของเพศ เป็นที่น่าหวาดหวั่นทั้งเทพและผี

สเตตัสหยั่งรู้

ปัองกันพื้นฐาน 450 (ทุก Lv.+45)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต 1600 (แต่ละขั้น + 1600)

หลบหลีก 120 (แต่ละขั้น + 60)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

นารีทมิฬวิชากระบี่

ว่ากันว่าเป็นวิชากระบี่อันล้ำค่าของนารีทมิฬ ดึกดำบรรพ์ ท่วงท่างดงามจับตา ความร้ายการทรงพลังเหี้ยมโหด

สเตตัสหยั่งรู้

ปัองกันพื้นฐาน 720 (ทุก Lv.+35)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต 1600 ( แต่ละขั้น + 1600 )

หลบหลีก 120( แต่ละขั้น + 60

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

พลังจตุเทวะ

วิชาเทวะประจำตระกูลสูงสุด เมื่อฝึกสำเร็จกำลังวิชาจะทวีสูงสุดสามารถทำลายสรรพวรยุทธ์ใต้หล้าได้ในพริบตา

สเตตัสหยั่งรู้

ปัองกันพื้นฐาน 5400 (ทุก Lv.+540)

สเตตัสวิจัย

โจมตี 130 ( แต่ละขั้น + 130 )

โจมตีโดน 120( แต่ละขั้น + 60 )

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชากระบี่ไร้ตำหนิ

ได้รับฉายาว่าเป็นชนชั้งสูงในกลุ่มวิชากระบี่ หนึ่งกระบวนไร้ที่ติ ทำให้ผู้ถือกระบี่แสดงท่วงท่าอันสง่างามและทรงพลัง

สเตตัสหยั่งรู้

ปัองกันพื้นฐาน 5400 (ทุก Lv.+540)

สเตตัสวิจัย

โจมตี 130 ( แต่ละขั้น + 130 )

โจมตีโดน 120( แต่ละขั้น + 60 )

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยุทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ตำรากระบี่ปลิดชีพ

วิชากระบี่ตำราลับที่หายไปจากยุทธภพมาหลายปี รวบรวมแก่นแท้วิชากระบี่ของอี้จับโหงว

สเตตัสหยั่งรู้

โจมตีพื้นฐาน: 450 (ทุกๆ Lv.+45

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 1,600 (แต่ละขั้น+1,600)

รับมือ: 120 (แต่ละขั้น+60)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดผีเสื้อบุปผา

ว่ากันว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของจอมยุทธ์พเนจรเถี่ยฮัว เมื่อใช้ร่วมกับทักษะกายชั้นยอดจึงไม่ต่างจากผีเสื้อบุปผาที่โบยบินอยู่ท่ามกลางหมู่มวลศัตรู

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 5,400 (ทุกๆ Lv.+540)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 1,600 (แต่ละขั้น+1,600)

รับมือ: 120 (แต่ละขั้น+60)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ตำรากระบี่เงาเลือด

ตำราลับวิชากระบี่ที่ล้ำค่ายิ่ง เมื่อใช้งานคนและกระบี่จะกลายร่างเป็นเงาโลหิตพุ่งเข้าโจมตีศัตรู

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 5,400 (ทุกๆ Lv.+540)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 1,600 (แต่ละขั้น+1,600)

พลังชีวิต: 3% (แต่ละขั้น+1.5%)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดฝนบุปผาโปรย

ว่ากันว่ามันคือตำราลับอาวุธลับที่ลึกล้ำที่สุดในยุทธภพ เมื่อฝึกสำเร็จจะสามารถใช้สารพัดอาวุธลับได้แม่นราวกับจับวาง

สเตตัสหยั่งรู้

พลังชีวิตพื้นฐาน: 5,400 (ทุกๆ Lv.+540)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 3% (แต่ละขั้น+1.5%)

ป้องกัน: 130 (แต่ละขั้น+130)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาจิตหยกนิล

มีหัวใจพิสุทธิ์จะสามารถศึกษาเคล็ดวิชาชั้นยอดได้ ดังนั้นหญิงสาวที่มีความอ่อนโยนจะสามารถฝึกวิชาได้ผลกว่าเท่าตัว

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 450 (ทุกๆ Lv.+45)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 130 (แต่ละขั้น+130)

ต้านคริ: 120 (แต่ละขั้น+60)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาน้ำทิพย์

ว่ากันว่าคิดค้นโดยเจ้าวังอินจี วรยุทธ์เน้นความอ่อนช้อยงดงาม พลิกผันนับพันหมื่นอันตรายยากคาดเดา

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 10,800 (ทุกๆ Lv.+360)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 130 (แต่ละขั้น+130)

คริติคอล: 120 (แต่ละขั้น+60)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

คัมภีร์ระดับสาม

บันทึกมากฟ้าเก้าวังเวง

เคล็ดลับวิชาลึกลับจากชมพูทวีป จะต้องฝึกฝนในสถานที่หนาวเหน็บ เมื่อฝึกฝนสำเร็จมักเกิดความเปลี่ยนแปลงของเพศ เป็นที่น่าหวาดหวั่นทั้งเทพและผี

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 450 (ทุก Lv.+45)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต 1600 ( แต่ละขั้น + 1600 )

หลบหลีก 120( แต่ละขั้น + 60 )

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาอนันต์

สุดยอดวรยุทธ์ของลัทธิเต๋า วรยุทธ์ที่ว่านี้ประหนึ่งชีวิตสามารถช่วยเยียวยาได้นับร้อยโรค

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 300 (ทุกๆ Lv.+30)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 40 (แต่ละขั้น+40)

รับมือ: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุพเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาหยางทมิฬ

เป็นวิชาที่ฝึกฝนปราณหยางตามธรรมชาติ เคล็ดวิชาเน้นความดุดันโหดเหี้ยม เป็นที่ล้ำลือในกลุ่มชาวยุทธ

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 300 (ทุกๆ Lv.+30)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 40 (แต่ละขั้น+40)

รับมือ: 60 (แต่ละขั้น+20)

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เมฆาจันทร์เคลื่อน

เคล็ดวิชาที่มีที่มาปริศนาเชียวชาญการเคลื่อนไหวไร้ร่องรอยอย่างลม เมื่อฝึกฝนจะสามารถเคลื่อนไหวยากจับต้องดังดวงจันทร์หายเข้ากลีบเมฆ

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 2,400 (ทุกๆ Lv.+420)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 540 (แต่ละขั้น+540)

พลังชีวิต: 1.5% (แต่ละขั้น+0.5%)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

บัญชีพญายม

ตำลาลับบู๊ลิ้มที่ยอดฝีมือบู๊ลิ้มจูเหมย บันทึกเอาไว้ในนั้นได้บันทึกสุดยอดวรยุทธ์ลึกล้ำเอาไว้มากมาย

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 240 (ทุกๆ Lv.+35)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 40 (แต่ละขั้น+40)

โจมตี: 1.5% (แต่ละขั้น+0.5%)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วิชาพิชิตมังกรพยัคฆ์

เคล็ดวิชาจากเส้าหลิน ผู้ที่มีกำลังภายในลึกล้ำจะสามารถเพิ่มอนุภาพหากฝึกวิชานี้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นพยัคฆ์ หรือ มังกร ก็ล้วนไม่อาจต้านทานได้

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 420 (ทุกๆ Lv.+25)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 40 (แต่ละขั้น+40)

คริติคอล: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

พลังเทพเมฑม่วง

เคล็ดวิชาพลังภายในจากสำนักหัวซาน ล่องลอยบางเบาดั่งปุยเมฆ สามารถรวมพลังก่ออานุภาพสยบฟ้าดินได้

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน:4,800 (ทุกๆ Lv.+330)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 540 (แต่ละขั้น+540)

หลบหลีก: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วิหคเหินเก้ากระบวน

ว่ากันว่าคือสุดยอดวิชาที่เจ้าสำหนักวิหคเหินคนแรกคิดค้นขึ้น ขณะที่เกิดกระบวนท่าจะสามารถใช้การโจมตีเป็นการตั้งรับได้

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 240 (ทุกๆ Lv.+32)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 40 (แต่ละขั้น+40)

ต้านคริ: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

สามยอดฝีมือเส้าหลิน

วรยุทธ์ของคฤหัสน์วัดเส้าหลิน เมื่อฝึกถึงระดับสูงสุดจะสามารถใช้ฝ่ามือในการตัดโลหะได้

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 60 (ทุกๆ Lv.+36)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 40 (แต่ละขั้น+40)

ตีกระบวน: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

เมฆาท่องแปดกระบวน

เคล็ดวิชาที่มีความพิศวงอย่างที่สุดหลังฝึกฝนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายกลางอากาศได้ตามต้องการ ราวกับมังกรที่เหาะเหินในท้องฟ้า

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 360 (ทุกๆ Lv.+27)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 40 (แต่ละขั้น+40)

ต้านคริ: 60 (แต่ละขั้น+20)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

คัมภีร์ระดับสี่

วิชาจิตสับสน

แนะนำวรยุทธ์ วรยุทธ์นอกรีตที่น่ากลัวที่สุดในโลก ลือกันว่าเมื่อตำราแล้วเสร็จผู้เขียนกระอักเลือดตายขณะเขียนอักษรตัวสุดท้าย

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 1,800 (ทุกๆ Lv.+240)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 320 (แต่ละขั้น+320)

หลบหลีก: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ตำราหมัดห้าธาตุ

ตำราลับวิชาหมัดที่สืบทอดกันมาอย่างแพร่หลาย ในยุทธภพ นำธาตุทั้งห้าผสานเข้าไปในวิชาหมัด เรียนง่ายแต่ฝึกให้ได้ผลสูงสุดนั้นยาก

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 2,160 (ทุกๆ Lv.+216)

สเตตัสวิจัย

พลังชีวิต: 320 (แต่ละขั้น+320)

รับมือ: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เคล็ดกระบี่สายลม

วิชากระบี่ประจำสำนักหัวซาน เน้นในเรื่อง “มีเหมือนไม่มีจริงเสมือนเท็จ เปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยน”

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 210 (ทุก Lv.+16)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 30 (แต่ละขั้น+30)

โจมตีโดน: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

วิชาดาบสายฟ้า

วรยุทธ์ยุทธภพที่โหดเหี้ยมดุดัน กระบวนท่าที่ใช้ประหนึ่งสายฟ้าฟาดทันทีที่ลงมือไม่เหลือทางรอดชีวิต

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 150 (ทุก Lv.+20)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 30 (แต่ละขั้น+30)

คริติคอล: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ฝ่ามือเจ็ดดับ

วิชาฝ่ามือที่โหดเหี้ยมอำมหิต ชาวยุทธภพฝ่ายอธรรมนิยมศึกษาอานุภาพผกผันไปตามบุคคล

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 180 (ทุก Lv.+18)

สเตตัสวิจัย

โจมตี: 30 (แต่ละขั้น+30)

ตีกระบวน: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

เศษตอนพลังอรหัน

เดิมเป็นเคล็ดวิชาแรกของเส้าหลิน ภายหลังได้ถ่ายทอดกันในยุทธภพกลายเป็นวิชาที่ใช้ในการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งที่แพร่หลาย

สเตตัสหยั่งรู้

ป้องกันพื้นฐาน: 180 (ทุก Lv.+18)

สเตตัสวิจัย

ป้องกัน: 30 (แต่ละขั้น+30)

ต้านคริ: 30 (แต่ละขั้น+10)

บุตเพที่เกี่ยวข้อง

วรยทธ์ดังกล่าวมีบุพเพกับจอมยุทธ์ดังต่อไปนี้

ฤทธิ์มีดสั้น M - ศึกชิงเจ้าสำนัก เกม Turn Based RPG ยอดนิยมแห่งปี 2018 มาพร้อมกับอินเตอร์เฟสบนหน้าจอแนวตั้ง เล่นง่ายสะดวกด้วยมือเดียว ตัวเกมมีเค้าโครงเรื่องมาจากนวนิยายชื่อดังของ โกวเล้ง พร้อมจอมยุทธ์ในตำนานสุดแข็งแกร่ง ให้สะสมมากมายกว่า 300 ตัว มาพร้อมกับระบบ PVE ไปจนถึง PVP ใครจะเป็นเจ้าสำนักอันดับหนึ่ง เข้าไปเล่นเกมเพื่อค้นหาคำตอบ